Miejski Zespół Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Zawierciu

 

42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 49, tel: 0(xxxx)32 6722903    napisz do nas:mzspp@netpol.pl 

                                       

O G Ł O S Z E N I A                    Telefony