Miejski Zespol Obslugi 

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkol w Zawierciu

 

42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 49, tel: 0(xxxx)32 6722903    napisz do nas:mzoeas@mzoeas.zawiercie.eu 

                                       

NOWA STRONA MZOEAS                    Telefony